W swojej kolumnie w "Marketingu w Praktyce" piszę o najlepszych i nieco gorszych sloganach marca 2016 r.

[slideshare id=59847650&doc=mwp032016small171-160321214711&type=d]