Idea  / Scenariusz

Ferrero / Hackett Hamilton

Promocja konsumencka. Animacja będąca jednocześnie spotem telewizyjnym powstała na podstawie mojego scenariusza.

Byłem także odpowiedzialny za nadzór nad przygotowaniem animacji i nagraniem lektora.