Scenariusz  / Realizacja

Kinder Niespodzianka / K&Y

To mój pierwszy spot telewizyjny w połączonej animacji 2D i 3D. Promował figurki z Kinder Niespodzianki, ale także ogólnopolską akcję promocyjną (casting na gwiazdę) Happy Hippo Talent Show.

Chyba się spodobał, bo został przetłumaczony na 15 innych rynków i cieszył dzieci w wielu innych krajach Europy.

Spoty radiowe z kampanii, z udziałem dzieci, promowały casting programu Happy Hippo Talent Show. 

Drugi ze spotów miał wykorzystywać piosenkę promującą casting. Dlatego, dogrywając odpowiednie kwestie lektora, stworzyłem wrażenie, jakby piosenka była występem kogoś, kto już na casting się zgłosił.