Koncepcja  / Realizacja

Polski Czerwony Krzyż / Cheil

Słyszymy i widzimy wiele reklam z prośbą o 1%, ale kiedy przychodzi czas wypełniania PIT-u, nie pamiętamy numeru KRS.

Idea kampanii polegała więc na ułożeniu numeru KRS w łatwy do zapamiętania sposób. Wielokrotne reklamy radiowe miały na celu utrwalenie go w pamięci, by był jedynym numerem, który będziemy pamiętać przy wypełnianiu PIT-u.

PCK wierszyk