Senior

Copywriter

Senior

Copywriter

Senior

Copywriter

Senior

Copywriter

Senior

Copywriter

Zobacz portfolio

Available for hire

capcio

Nazywam się Michał Capiński. Wymyślam i piszę: idee kreatywne, spoty telewizyjne, radiowe, internetowe, storyboardy, nazwy, slogany, prezentacje, ulotki, banery, posty i wszystko inne także.

Nazywam się Michał Capiński. Wymyślam i piszę: idee kreatywne, spoty telewizyjne, radiowe, internetowe, storyboardy, nazwy, slogany, prezentacje, ulotki, banery, posty i wszystko inne także.

Nazywam się Michał Capiński. Wymyślam i piszę: idee kreatywne, spoty telewizyjne, radiowe, internetowe, storyboardy, nazwy, slogany, prezentacje, ulotki, banery, posty i wszystko inne także.

Nazywam się Michał Capiński. Wymyślam i piszę: idee kreatywne, spoty telewizyjne, radiowe, internetowe, storyboardy, nazwy, slogany, prezentacje, ulotki, banery, posty i wszystko inne także.

Swoje najlepsze projekty opisuję w Portfolio. Cyklicznie publikuję w prasie, więc te teksty zebrałem pod jedną nazwą: Artykuły. Dużo piszę, ale i dużo czytam. Dlatego o tym, co czytam, napiszę kiedyś w zakładce Książki.